Ftp fix
Tilføjer punkt til registreringsdatabasen, for mappevisning ved FTP login i IE8